Röviden a bűnsegélyről

2024.06.05.

Büntetőjogi felelősségre vonást nem csak a bűncselekményt elkövető tettesekkel szemben alkalmazhat a bíróság, hanem azzal szemben is aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt.

Ő a bűnsegéd.

A segítő magatartás nemcsak fizikai, hanem pszichikai jellegű is lehet. Továbbá nemcsak tevékenységben, hanem mulasztásban is megnyilvánulhat. Fontos azonban, hogy gondatlanságból nem követhető el és kísérlete sincs, valamint nem társulhat gondatlanságból elkövetett bűncselekményhez. A bűnsegédnek tudnia kell a tettesi szándékról és ennek ismeretében, a tettessel szándékegységben segíti elő a tettesi cselekmény sikerét.

A fizikai bűnsegéd

A tettesi alapcselekmény külső feltételeinek megteremtésében működik közre. Így pl. eszközt készít vagy ad a tettesnek a bűncselekmény elkövetéséhez, őt gépkocsiján a bűncselekmény helyszínére szállítja, a helyszínen figyel, hogy ne zavarják meg a tettest, és jelt ad neki, ha valaki közeledik, vagy a sértettet elcsalja a tervezett lopás helyszínéről.

A pszichikai bűnsegéd

A tettesnek a bűncselekmény elkövetésére irányuló szándékát erősíti. Tanácsokkal látja el arra nézve, hogyan követheti el a bűncselekményt, biztatja az elkövetési magatartás folytatására, előzetesen megígéri neki, hogy a bűncselekmény elkövetése után segítséget nyújt a meneküléséhez vagy a bűncselekményből származó dolog elrejtéséhez.

A puszta jelenlét a bűncselekmény elkövetésének helyszínén nem értékelhető pszichikai bűnsegélyként, a passzív magatartás csak akkor lehet az, ha vagy a sértett védekezésére hat bénítóan, vagy pedig a tettesre gyakorol szándékerősítő hatást.

A bűnsegédi magatartás időbelileg megelőzheti a tettes elkövetési magatartását vagy azzal egyidejű. Az alapcselekményt megelőzően kifejtett magatartása azonban csak azzal a feltétellel és attól az időponttól kezdve válik bűnsegéllyé, ha és amikor a tettesi cselekmény kísérleti szakba lép. Egyértelmű tehát, hogy a bűncselekmény befejezését követően a bűnsegédi magatartás már nem tanúsítható.

Közvetett bűnsegélyről beszélünk, ha a bűnsegéd a bűnsegéd felbujtója vagy bűnsegédje.

A bűnsegédre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni.

Természetesen a röviden vázolt tényeken kívül a cselekmény teljeskörű elbírálásában számtalan egyéb tényező is szerepet játszik.

Amennyiben az Önnel kapcsolatban folytatott büntetőeljárásban jogi képviseletre, védelemre van szüksége keressen bizalommal!

További blogbejegyzések

dr-szellák-norbert-ügyvédi-iroda-favicon

dr. Szellák Norbert ügyvéd

Ezt a honlapot dr. Szellák Norbert, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt az alábbi honlapon találhatók: https://www.mük.hu. Felhívom szíves figyelmét, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak és információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek sem jogi vagy egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak, ezen információk átadása nem hoz létre ügyvéd-ügyfél jogviszonyt az ügyvédi iroda és a honlap látogatója között és nem helyettesíti a személyes konzultációt.  A tartalmak aktualitása a jogszabályok és a joggyakorlat változásának függvényében alakulhat. 

2024 © Minden jog fenntartva | dr. Szellák Norbert ügyvéd
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram