Díjszabás

Fix összegű munkadíj 
Az Ön biztonságáért
Óradíj
Kizárólag az elvégzett munka után fizet
Egyedi díjképzés
Az Ön igényeire szabottan
Amit a díjszabásról tudni érdemes

Az ügyvédet – ügyvédi irodát – a tevékenységéért munkadíj illeti meg, mely bizonyos kitételek mellett szabad megállapodás tárgya, azt az ügyvéd és az ügyfél közösen alakítja ki és fogadja el, szerződésben rögzíti, így Ön pontosan tudja és előre megismeri a megfizetett munkát és annak díját, esedékességét. A munkadíjat alapvetően befolyásolja az ellátandó ügy jellegzetessége, a ráfordítandó munka mennyisége, az ügy tárgyának értéke, a felelősség mértéke... Ezért természetes, hogy akár azonos típusú ügyeket (pl.: ingatlan adásvétel, bontóper, tanácsadás, okiratszerkesztés, perbeli képviselet, büntetőügyben védelem ellátása stb.) is különböző díjak mellett vállalunk, így díjképzési módszereink is az ügyek egyediségéhez igazodnak.

A munkadíj alapvetően nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos egyéb kiadásokat (pl. illetékek, postaköltség, tulajdoni lap, vidéki utak költségei, stb.), azonban egyedi díjképzés alapján a megbízásban ettől eltérő megállapodás is rögzíthető.

Munkadíjunk lehet egy összegben megállapított, azaz fix díj, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek kombinációja. Fix díjas általában a családjogi és munkajogi ügy, a büntetőügy, cégalapítás és egyes szerződések elkészítése. Általában óradíj alapú a személyes megjelenést igénylő eljárásban való részvétel. Százalékos díjmegállapítás a polgári ügyekre jellemző. Amennyiben munkadíjunk óradíj alapú, az Ön biztonsága érdekében minden esetben  maximum összeget határozunk meg.

Jogos igény - melyet a jelenlegi szabályozás is megenged -, hogy látogatóink előre ismerjék az ügyvédi munkadíj mértékét. Igényükre tekintettel kalkuláltuk az alábbi, nem teljes spektrumú díjakat, melyektől a konkrét ügy ismeretében kis mértékben eltérhetünk. Vállaljuk ugyanakkor, hogy a pontos díjszabásról mindenkor előzetesen tájékoztatjuk Önöket és – mint írtuk – azt szerződésben rögzítjük, melytől az ügyfél hátrányára a továbbiakban már nem térhetünk el.

A személyes konzultáció, illetőleg a személyes jogi tanácsadás ügyvédi munkadíja magánszemélyek részére 35.000,-Ft, cégeknek, vállalkozásoknak 40.000,-Ft (maximum egy óra időtartamban), mely során az ügy részleteit megismerve a lehetséges jogi megoldásokat tárjuk fel. Ebben az esetben kérjük, hogy az ügy érdemi iratait hozzák magukkal!

Telefonos és online tanácsadás díja - magánszemélyeknek - 30.000,- Ft, melyhez előzetes bejelentkezés és a díj legalább 50%-ának átutalással történő, előzetes  megfizetése, valamint az ügy érdemi dokumentumainak emailben való megküldése szükséges. 

Díjaink egyéb részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken, vagy kérjen árajánlatot!

Online tanácsadás
magánszemélyek részére

(egy, írásban megküldött jogi eset vonatkozásában)

30.000,-Ft.

Online tanácsadás
vállalati ügyfelek részére

(egy, írásban megküldött jogi eset vonatkozásában)

35.000,- Ft.

Általános óradíj

 

35.000,-Ft.

Bt., Kft. alapítása,
módosítása

(általános tartalmú létesítő okirat alapján, vagy kettőnél nem több változás esetén)

100.000,- Ft-tól.

Letétkezelés

 

Letétenként
25.000,-Ft alapdíj / megkezdett hónap.

Pénzletét esetén ezen felül a letétbe helyezett összeg egyszeri 0,3%-a, mely tartalmazza a letétkezeléssel kapcsolatban felmerülő költségeket (banki tranzakciós és forgalmi díjak).

Fizetési felszólítás küldése,
fizetési meghagyás benyújtása

50.000,- Ft-tól,

mely munkadíj függ a követelés összegétől,
illetőleg az ügy bonyolultságától.

Ingatlan

  • szerződés, jognyilatkozat megszerkesztése,
  • ügyvédi ellenjegyzése,
  • földhivatalhoz való benyújtása 

esetén: az ingatlan értékétől függően, annak 0,75% -1%-a között,
de minimum 95.000,-Ft

Az alapdíjak széljegy- és tehermentes tulajdoni lappal rendelkező lakóingatlan tulajdonjogának magyar nyelvű szerződéssel, hitel konstrukció nélkül történő átruházására vonatkoznak. 50 millió forint vételár felett a munkadíjat egyedi megállapodás alapján határozzuk meg.

Képviselet
büntető és polgári eljárásban

Alapdíjként
100.000,-Ft-tól.

Büntető eljárásban a díj függ többek között

  • a cselekmény tárgyi súlyától,
  • az esetleges fogva tartástól,
  • a cselekmény összetettségétől,
  • az eljárásban betöltött pozíciótól (sértett, terhelt)...

Polgári ügyben az alapdíj mértéke függ többek között

  • a pertárgy értékétől,
  • az ügy összetettségétől,
  • peres felek számától...

Az alapdíjon felül a személyes megjelenés Budapest területén 35.000,-Ft/alkalom, Budapesten kívüli helyszínen a megbízási szerződésben rögzített, egyeztetett összeg.

Reméljük, hogy hamarosan Ön is elégedetten veszi igénybe szolgáltatásainkat, melyek további részleteiről érdeklődjön elérhetőségeinken!

oszlopfők
földgömb-ikon
CÍM
1122 Budapest,
Határőr út 26.
levél-ikon
E-mail
iroda@szellakugyvediiroda.hu
telefon ikon
telefon
+36 20 444 1228
Közösségi oldal
dr-szellák-norbert-ügyvédi-iroda-favicon

Szellák Ügyvédi Iroda

2023 © Minden jog fenntartva | Szellák Ügyvédi Iroda
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram