Díjszabás

Fix összegű munkadíj 
Az Ön biztonságáért
Óradíj
Kizárólag az elvégzett munka után fizet
Egyedi díjképzés
Az Ön igényeire szabottan
Amit a díjszabásról tudni érdemes

Az ügyvédet – ügyvédi irodát – a tevékenységéért munkadíj illeti meg, mely bizonyos kitételek mellett szabad megállapodás tárgya, azt az ügyvéd és az ügyfél közösen alakítja ki és fogadja el, szerződésben rögzíti, így Ön pontosan tudja és előre megismeri a megfizetett munkát és annak díját, esedékességét. A munkadíjat alapvetően befolyásolja az ellátandó ügy jellegzetessége, a ráfordítandó munka mennyisége, az ügy tárgyának értéke, a felelősség mértéke... Ezért természetes, hogy akár azonos típusú ügyeket (pl.: ingatlan adásvétel, bontóper, tanácsadás, okiratszerkesztés, perbeli képviselet, büntetőügyben védelem ellátása stb.) is különböző díjak mellett vállalunk, így díjképzési módszereink is az ügyek egyediségéhez igazodnak.

A munkadíj alapvetően nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos egyéb kiadásokat (pl. illetékek, postaköltség, tulajdoni lap, vidéki utak költségei, stb.), azonban egyedi díjképzés alapján a megbízásban ettől eltérő megállapodás is rögzíthető.

Munkadíjam lehet egy összegben megállapított, azaz fix díj, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek kombinációja. Fix díjas általában a családjogi és munkajogi ügy, a büntetőügy, cégalapítás és egyes szerződések elkészítése. Általában óradíj alapú a személyes megjelenést igénylő eljárásban való részvétel. Százalékos díjmegállapítás a polgári ügyekre jellemző. Amennyiben munkadíjam óradíj alapú, az Ön biztonsága érdekében minden esetben  maximum összeget határozok meg.

Jogos igény - melyet a jelenlegi szabályozás is megenged -, hogy az érdeklődők előre ismerjék az ügyvédi munkadíj mértékét. Igényükre tekintettel kalkuláltam az alábbi, nem teljes spektrumú díjakat. A díjak a konkrét ügy ismeretében a feltüntetettektől kis mértékben eltérhetnek. Vállalom ugyanakkor, hogy a pontos díjszabásról mindenkor előzetesen tájékoztatom Önöket és azt szerződésben rögzítjük, melytől az ügyfél hátrányára a továbbiakban már nem térhetünk el.

A személyes konzultáció, illetőleg a személyes jogi tanácsadás ügyvédi munkadíja - időtartamtól függetlenül - bruttó 50.000,-Ft, mely során az ügy részleteit megismerve a lehetséges jogi megoldásokat tárjuk fel. Ebben az esetben kérem, hogy az ügy érdemi iratait hozzák magukkal!

Telefonos és online tanácsadás díja (maximum egy óra időtartamban - bruttó 40.000,- Ft, melyhez előzetes bejelentkezés és a díj legalább 50%-ának átutalással történő előzetes  megfizetése, valamint az ügy érdemi dokumentumainak e-mailben való megküldése szükséges. 

A munkadíjak egyéb részleteiről érdeklődjön a feltüntetett elérhetőségeken, vagy kérjen e-mailben árajánlatot!

Online tanácsadás
magánszemélyek részére

(egy, írásban megküldött jogi eset vonatkozásában)

bruttó 40.000,-Ft.

Online tanácsadás
vállalati ügyfelek részére

(egy, írásban megküldött jogi eset vonatkozásában)

bruttó 40.000,- Ft.

Általános óradíj

 

bruttó 50.000,-Ft.

Bt., Kft. alapítása,
módosítása

(általános tartalmú létesítő okirat alapján, vagy kettőnél nem több változás esetén)

bruttó 130.000,- Ft-tól.

Letétkezelés

 

Letétenként
bruttó 25.000,-Ft alapdíj / megkezdett hónap.

Pénzletét esetén ezen felül a letétbe helyezett összeg egyszeri 0,3%-a, mely tartalmazza a letétkezeléssel kapcsolatban felmerülő költségeket (banki tranzakciós és forgalmi díjak).

Fizetési felszólítás küldése,
fizetési meghagyás benyújtása

bruttó 50.000,- Ft-tól.

mely munkadíj függ a követelés összegétől,
illetőleg az ügy bonyolultságától.

Ingatlan

  • szerződés, jognyilatkozat megszerkesztése,
  • ügyvédi ellenjegyzése,
  • földhivatalhoz való benyújtása 

esetén: az ingatlan értékétől függően, annak 0,5% -1%-a között,
de minimum bruttó 130.000,-Ft, maximum bruttó 500.000,- Ft.

Az alapdíjak széljegy- és tehermentes tulajdoni lappal rendelkező lakóingatlan tulajdonjogának magyar nyelvű szerződéssel, hitel konstrukció nélkül történő átruházására vonatkoznak. 50 millió forint vételár felett a munkadíjat egyedi megállapodás alapján határozzuk meg.

Képviselet
büntető és polgári eljárásban

Alapdíjként
bruttó 250.000,-Ft-tól.

Büntető eljárásban a díj függ többek között

  • a cselekmény tárgyi súlyától,
  • az esetleges fogva tartástól,
  • a cselekmény összetettségétől,
  • az eljárásban betöltött pozíciótól (sértett, terhelt)...

Polgári ügyben az alapdíj mértéke függ többek között

  • a pertárgy értékétől,
  • az ügy összetettségétől,
  • peres felek számától...

Az alapdíjon felül a személyes megjelenés Budapest területén bruttó 50.000,-Ft/alkalom, Budapesten kívüli helyszínen a megbízási szerződésben rögzített, egyeztetett összeg.

Remélem, hogy hamarosan Ön is elégedetten veszi igénybe szolgáltatásaimat, melyek további részleteiről érdeklődjön a feltüntetett elérhetőségeken!

oszlopfők
földgömb-ikon
CÍM
1051 Budapest,
Hercegprímás utca 7. III. 7/b.
levél-ikon
E-mail
iroda@szellakugyvediiroda.hu
telefon ikon
telefon
+36 20 444 1228
Közösségi oldal
dr-szellák-norbert-ügyvédi-iroda-favicon

dr. Szellák Norbert ügyvéd

2024 © Minden jog fenntartva | dr. Szellák Norbert ügyvéd
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram